Olika regler för vad brandmän får göra

Brandmännen i länet får inte utföra sjukvårdsinsatser. Det har Landstinget i Västmanland bestämt.

Situationen i Sala och Heby, som har en gemensam räddningtjänst, blir märklig. I Sala får brandmännen inte ge vård, men det får man däremot i Heby som tillhör Uppsala läns landsting.

Landstinget i Västmanland tillåter inte brandmän att utföra sjukvårdande insatser i samband med utryckningar. Endast ambulanspersonal får använda syrgas och defillibratorer som används vid hjärtstopp.

Men i Tärnsjö och Östervåla i Heby kommun, där avstånden till ambulans är längre, har deltidskårerna i många år fått göra sjukvårdande insatser.

Sedan Heby bytt län till Uppsala, så gäller det här nu också själva tätorten, eftersom Uppsala läns landsting har en annan inställning än Landstinget Västmanland.

Det här innebär att olika regler gäller för olika delar av den gemensamma räddningstjänst som finns för Sala och Heby. Anledningen är helt enkelt att det är olika landsting som sätter upp reglerna.