"Regler för läkarlegitimationer bör granskas"

Reglerna för när läkares legitimationer ska dras in bör ses över. Det anser Margareta Israelsson, socialdemokratisk riksdagsledmot från Västerås.

På senare tid har flera fall där läkare dömts för sexbrott eller barnpornografibrott aktualiserat behovet av en översyn av regelverket, menar hon.

I en interpellation till socialminister Göran Hägglund ställer Margareta Israelsson frågan om han tänker ta initiativ till en sådan översyn.

- Jag vill veta hur han ser på den här frågan och om han inser behovet av att se över vilka människor som ska få inneha och behålla förtroendet att vara läkare, säger Margareta Israelsson.