Nej till gym i stationshuset i Kungsör

Planerna på att göra om Stationshuset i Kungsör till gym, blir nu av allt att döma inte av. Det var City Gym i Kungsör, som hade planer på att starta gym i stationshuset.

Tekniska förvaltningen hade begärt tre miljoner för att bygga om huset. Men kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att avslå ansökan.

- Det kommer att fortsätta att vara stationshus med en liten väntsal, och en kiosk som kommer att öppna igen. Det säger Anne-Marie Andersson, centerpartistiskt kommunalråd i Kungsör.

Men vad man ska göra med de outnyttjade lokalerna i stationshuset, nu när det inte blir gym, är inte klart.

- Det finns inga planer nu, men det räknar vi med att det kan komma förslag, säger Anne-Marie Andersson.

Kommunfullmäktige i Kungsör kommer att fatta beslut i frågan måndag den 29 januari.