Västerås kommun slipper straffavgift

Västerås kommun slipper straffavgift efter att inte ha ordnat en gruppbostad åt en handikappad kvinna inom skälig tid.

Länsrätten hade dömt kommunen att ordna en sådan bostad till kvinnan, men det dröjde över sju månader innan kommunen ordnade bostad. Regeringsrätten konstaterar att det är svårt att tillgodose alla behov snabbt och sju månader måste accepteras i vissa fall.

Det här är den första domen i sitt slag.