Småhusägare får pengar till mögelsanering

En småhusägare i Sala har beviljats nästan 32 000 kronor i bidrag, för att reparera huset efter fukt- och mögelskador.

Pengarna kommer från Småhusskadenämnden eller Fonden för fukt och mögelskador, som är en statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus.

Sedan starten 1986 har fonden tagit emot omkring 14 000 ansökningar om bidrag.