Företag i Västmanland får böta

Sexton företag i Västmanland har fått böta för att de ännu inte har lämnat in årsbokslutet för räkenskapsåret 2005 till Bolagsverket.

Bolagen har blivit bötfällda två gånger, men har trots det inte lämnat in räkenskaperna, och nu får de sexton företagen en tredje bot.

I hela Sverige handar det om 1 300 bolag, som tillsammans har fått 13 miljoner kronor i böter.