Småbåtshamn vid Lillåudden klar till sommaren

Den nya småbåtshamnen vid Lillåudden i Västerås ska stå klar till semestern. Det meddelar byggföretaget NCC, som har fått uppdraget att bygga hamnen.

Sexton miljoner kronor kostar bygget för Västerås stad, som är uppdragsgivare.

Marken i närheten av Lillåudden är delvis förorenad, och därför ingår sanering i uppdraget.

När bygget är färdigt ska det finnas plats för ett par hundra båtar vid den nya småbåtshamnen.