"Privatisera inte folkhögskolan i Skinnskatteberg"

Nu agerar kommunalråden i länets tre bergslagskommuner för att Skinnskattebergs folkhögskolas även i fortsättningen ska drivas av landstinget.

Landstinget utreder just nu skolans framtid och då bland annat vem som skall driva den i fortsättningen.

Men Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson är rädd att en privatisering kanske skulle leda till att utbildningen flyttas.

- Så länge landstinget är huvudman känner vi oss ganska trygga på att den här folkhögskolan ligger just i vår region, närmare bestämt Skinnskatteberg. En annan huvudman kan lätt få för sig att flytta verksamheten till mer befolkningstäta områden, säger Henriksson.

Norbergs kommunalråd Kenneth Östberg vill också att landstinget fortsätter driva skolan.

- Av landets ca 150 folkhögskolor drivs två tredjedelar av nykterhetsrörelsen, kristna församlingar andra organisationer. Alla som skall plugga kanske inte vill studera på en skola som har en given inriktning, därför behövs folkhögskolor som drivs av det allmänna, menar Östberg.