"Häst i Heby" godkänns, men inte "Fest"

”Häst i Heby” är godkänt. Men ”Fest i Heby” duger inte som varumärke. Det har Patent- och registreringsverket kommit fram till, när Heby kommun ansökte om att få formuleringarna namn-skyddade.

Patent och registreringsverket, PRV, säger nej till Heby kommuns begäran om att få formuleringen ”Fest i Heby” klassat som varumärke, och därmed skyddat. ’

Uttrycket syftar på den veckolånga fest som organisationer, företagare och hantverkare arrangerade i somras, och som ska återkomma i år.

Däremot säger PRV ja till att registrera ”Häst i Heby” som ett varumärke.

Elisabeth Andersson, informationsansvarig på Heby kommun, har svårt att förstå PRV:s inställning, och ska nu arbeta vidare för att få PRV att förstå upplägget för ”Fest i Heby”.

Verket konstaterar i sitt avslag att formuleringen inte kan uppfattas som individualiseringsmedel för en näringsidkare.

”Märket kan därför inte anses uppfylla de krav på särskiljningsförmåga som krävs för att registrera ett varumärke”, skriver PRV till kommunen.

Heby kommun har nu tre månader på sig att besvara PRV:s synpunkter.