Ingen idé att anmäla sexövergrepp?

Tjejjouren i Västerås tar varje år emot runt 25 unga kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Men ingen av dem anmäler brottet, eftersom de inte tycker att det är någon idé.

Och undersökningar visar att det finns allvarliga brister i polisutredningar - brister som leder till att våldtäktsmän går fria.

Trots att antalet anmälda våldtäkter ökar i Västmanlands län är det fortfarande få män som fälls för brottet.

Nu visar undersökningar att det finns allvarliga brister i våldtäktsutredningar, brister som leder till att våldtäktsmän går fria.

Elin Hedén på Tjejjouren i Västerås är mycket kritisk till hur polis och åklagare hanterar våldtäktsutredningar.

Tjejjouren tar emot ungefär 25 tjejer varje år som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ingen av dem anmäler brottet, eftersom de inte tyckeratt det är någon idé.

- De flesta är rädda, antingen känner de någon annan som har anmält där det inte har lett någon vart, säger Elin Hedén till P4 Västmanland.

- Dessutom snackar unga tjejer sins emellan och de ser i media hur våldtäktsoffer behandlas under rättegångar. Att de inte blir trodda, att de blir hårt ansatta i rätten, utan att mannen fälls för brottet.

- Då är det inte värt att polisanmäla, säger Elin Hedén.

År 2005 gjordes 128 polisanmälningar om våldtäkt och försök till våldtäkt i Västmanland.

Det har beslutats om åtal i 27 av fallen.

Åtta män fälldes slutligen för våldtäkt.

En av granskningarna presenterades 2005, på uppdrag av Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Den visade att polisen i flera fall inte gjort en husrannsakan och en ordentlig brottsplatsundersökning för att säkra bevis.

Polisen lät också bli att höra vittnen, och ordnade heller inte ett målsägandebiträde som stöttar kvinnan under förhören och hjälper henne med skadeståndsanspråk.

Elin Hedén tycker att det är en föråldrad kvinnosyn som många gånger präglar polisarbetet idag.

I stället borde man lägga ner mer tid på att utreda våldtäktsmannen, anser hon:

- Tro på kvinnan tills motsatsen är bevisad, och granska mannen mer, avslutar Elin Heden.