Otydliga regler för partistöd

Många kommuner saknar tydliga regler för om lokalt partistöd ska betalas ut när ett parti saknar lokalorganisation. En av dem är Heby, där det idag inte finns något absolut krav på en organisation på orten för att få ut pengarna.

- Det kan jag tycka är olyckligt. När vi betalar ut partistöd är det viktigt att det går till det lokala, för det ingår ju att man ska utbilda sig i det demokratiska sättet. Det är jätteviktigt att man har det på lokalt plan, säger Carina Schön, socialdemokratiskt kommunalråd i Heby.

Men på många håll kan alltså pengar för lokalt partiarbete hamna i en central partikassa, trots att det egentligen går emot syftet med partistödet.

Men det finns kommuner där man har som krav att partiet ska ha en organisation på orten för att få stöd. Kungsör och Sala är två exempel på det, och Hebys kommunalråd Carina Schön säger att Heby nog är en av de kommuner som ännu inte har tillräckligt tydliga regler.

- Nej vi har nog inte samma rejäla krav som man har i andra kommuner, och vi bör se över det isåfall. Vi är beredda att göra det, säger Carina Schön.