Västerås gör hemsida till kommunkontor

Västerås stads webbsida ska år 2010 vara varje medborgares personliga kommunkontor.

Det är visionen enligt den policy och handlings-plan för elektroniska tjänster som stadens fullmäktige-ledamöter antar vid sitt sammanträde ikväll.

Senast år 2010 ska varje medborgare kunna uträtta en mängd ärenden via hemsidan, till exempel ansökan om dagisplats eller bygglov.