Miljoner i sjön - nytt förslag i Västerås

Västerås stad vill nu satsa stort på att utveckla friluftslivet ute på Mälaren. I en ny utredning föreslås att uppemot 60 miljoner kronor satsas de kommande åren på förbättringar i Västerås skärgård.

- Det är för att utveckla att Västerås ska bli den här Mälarstaden, med ökad turism, med ökade möjligheter för västeråsarna att komma ut på mälaröarna, att bada, att ha rekreation och så vidare, säger Andreas Porswald, miljöpartistiskt kommunalråd i Västerås.

Västerås stad vill satsa cirka 60 miljoner kronor fram till år 2012 på att förbättra friluftslivet på Mälaren.

- Det är att renovera bryggor, Elba-kajen, se över angörandet av till exempel båtar vid våra mälaröar, snygga till och rusta upp olika skogsdelar så det blir ljusare på öarna, möjligheter till fler bad, säger Andreas Porswald.

I Västerås kommunvatten finns uppemot 300 öar, men idag känns många otillgängliga, enligt Porswald.

- Många gånger är bryggorna ganska slitna, det är ganska igenvuxet så vi behöver röja och ta bort sly, möjligheter för bättre och säkrare bryggor och göra dem handikappanpassade.

Förslaget om att satsa mer på Västerås skärgård skickas nu under våren ut på remiss.

Målet med satsningen är att minst 50 procent av västeråsarna år 2012 ska besöka någon ö i Mälaren.