Tio vill starta friskola i Västmanlands län

Den första april i år så gick ansökningstiden ut för att få starta friskolor i Sverige, och till Skolverket kom det i år in totalt tio ansökningar som gäller nya friskolor i Västmanlands län.

Skolverket har i år i hela landet fått in rekordmånga ansökningar, 563 stycken. mer än femtio procent fler än i fjol till exempel.

Statistiken omfattar alla skolformer, från förskola till gymnasium.

I Västmanlands län handlar det om sex gymnasieskolor, två grundskolor, en förskola och en särskola.

Under april har Skolverket skickat ut ansökningarna på remiss.

Om till exempel kommunen kan visa påtagliga och långsiktiga negativa effekter av en etablering av den fristående skolan kan Skolverket avslå ansökan även om skolan i övrigt uppfyller kraven.

Skolverkets beslut om godkännande och rätt till bidrag eller avslag kommer att ske under hösten. De allra flesta som ansökt kommer att få besked före årsskiftet.