Norberg på bottenlista i företagande

Norberg är en av de fem kommuner som får absolut sämst betyg i den ranking som Svenskt Näringsliv gjort över företagsklimatet i landets kommuner.

Listan bygger bland annat på statistik över företagande och en enkätundersökning med ungefär 31 000 företagsledare.