Brist på samarbete har förvärrat trakasserierna på Vallby

Ett gäng ungdomar har en tid trakasserat både privatpersoner och företagare i bostadsområdet Vallby i Västerås och därför samlades igår bland andra hyresgäster, affärsinnehavare, polisen och representanter från bostadsbolaget Mimer till ett möte om hur man ska ta itu med ungdomsgänget.

Nadja Saei, en av ägarna till Vallby Tobak, menar att det är samarbetsproblem som gjort att det gått så långt:

-Polisen skickar till socialen, socialen skickar till Mimer och Mimer i sin tur skickar vidare. På det viset når vi ingenstans. Alla vet om det, men ingen vill göra något, säger hon till P4 Västmanland.

Lotta Rudolfsson som är polis tycker också att det är bristen på samarbete som gör att man idag inte kan gå till botten med det här. Efter samtal med föräldrarna till dessa ungdomar kontaktar man också socialtjänsten som sedan i övervägande fall inte informerar polisen om läget. Hon efterlyser ett bättre samarbete med de sociala myndigheterna och dessutom fler ungdomspoliser.

Som det är idag är ungdomspoliserna bara tre stycken i yttre tjänst och det skulle behövas helst åtta för att kunna vara ute bland ungdomarna i större utsträckning, menar Lotta Rudolfsson. Hon säger också att problemen med ungdomsgäng inte är unikt för Vallby, problemen finns i andra stadsdelar också, det är bara det att de är så många fler här.

Polisens förhoppningar på gårdagens möte är att de boende ska ställa upp mer med till exempel föräldravandringar.

Ronald Pfändtner är trygg- och säkerhetsansvarig på Mimer och han menar att bostadsbolaget har ett ansvar för att problemen blir lösta, eftersom bolaget har många hyresgäster i området.

Han berättar att bolaget bland annat varit med och starta ett lokalt BRÅ, brottsförebyggande råd, att det kommer komma igång grannsamverkansgrupper och att Mimer också planerar att renovera och förbättra fritidsgården.