Ny ordförande Liberala kvinnor i Västmanland

Liberala kvinnor i Västmanland har fått en ny ordförande. Hon heter Abeba Ghebru och kommer ursprungligen från Etiopien Eritrea och har bott i Sverige sedan 1974. Abeba Ghebru arbetar nu som koordinator i Sala kommun med att samordna olika integrationsinsatser och arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hon är ledamot av Rädda Barnens styrelse distriktsförbund i Västmanland och har tidigare suttit i styrelsen vid Föreningen Kvinnohuset i Västerås.

Liberala Kvinnor Sverige håller lördagen 12 maj ett extra landsmöte för att bland annat välja ny ordförande. Två ombud från Västmanland kommer att delta på landsmötet. Liberala Kvinnor Västmanland uttalar sitt stöd för Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, som av en enig valberedning föreslås till ny ordförande.