Katolsk kyrka konsakrerades

Katolska kyrkan i Köping firade 15-års jubileum i söndags och i samband med det valde man också att högtidligt viga kyrkan som gudstjänstlokal. Till sin hjälp att förheliga kyrkan fanns Påvens utsände, biskop Giovanni Tonucci, 3 kyrkkoherdar, 4 ministranter och runt 300 församlingsmedlemmar.

Kyrkoherde Björn Göransson säger att det är viktigt för katoliker i Köping att biskopens besök i lilla Köping betyder mycket. Bland annat att församlingsmedlemmarna får konkretiserat för sig att de inte bara är en liten lokal kyrka utan att de faktiskt hör till den världsvida kristna gemenskapen.

Jakob arbetarens kyrka, som kyrkan heter, hade klarat sig bra utan ett förheligande.

- Man kan ha gudstjänster i en kyrka som inte konsekrerad. Man kan be i en kyrka som inte är konsekrerad. Men det här förtydligar med den rika symbolik som finns i konsekrationsgudtjänsten, att denna byggnad är till för att hjälpa människor att finna gemenskap med varandra och gemenskap med Gud, säger Kyrkoherde Björn Göransson.

Efter en rundfrågning bland församlingsmedlemmar märks det att många talar om att de, som liten församling, känner sig som en del av något större. I Biskop Tonuccis tal har han också lyft fram denna känslan av att de är delaktiga i något stort som finns över stora delar av världen. Biskop Tonucci säger att församlingen i Köping har all rätt att känna sig stor, för den universella aspekten av katolicismen är att förmedla känslan av att man inte är en liten minoritet någonstans, utan i själva verket är en stor familj. Katolska kyrkan har aldrig skilt på nationsgränser. Man kan säga att man är i katolska kyrkan i Sverige, Norge, Danmark, men det är alltid katolska kyrkan i första hand och det gör katolikerna till en stor familj.

Biskop Giovanni Tonucci lämnade också över en medaljong till köpings katolska kyrka, som är välsignad av påven själv.