Inget brott att sälja en hoppvägrande häst

En kvinna i Kungsör har fått rätt av Svea Hovrätt i en tvist som gäller försäljningen av en häst. Hon hade sålt en ponny till en kvinna, vars dotter skulle ha den i hopp- och dressyrtävlingar. Men enligt köparen så uppstod det problem.

Det tråkiga var att hästen inte hoppade när dottern red den, efter köpet. I stället stannade den vid hindren, enligt köparen. Därför krävde hon att köpet skulle hävas och hon begärde också skadestånd på cirka 40 000 kronor av Kungsörskvinnan.

I rättegången hördes, förutom säljaren och köparen, elva personer, bland annat flera veterinärer, ridinstruktörer och en hoppdomare. Dessutom gick man bland annat igenom veterinärintyg, journalanteckningar och tävlingsresultat. Och Svea hovrätt anser i sin dom, precis som Västmanlands tingsrätt gjort tidigare, att det inte går att styrka att ponnyn hade de påstådda felen - som köparen menar ha orsakat hästens vägran att hoppa - vid köpet. Hästsäljaren från Kungsör vann alltså tvisten.

Köparen måste nu ersätta henne för rättegångskostnaderna både i tingsrätten och hovrätten, sammanlagt nästan 270 000 kronor. Så det blev en dyr häst. Ursprungligen kostade hästen 60 000 kronor.