Dålig hjälp till hörselskadade

En halv miljon hörselskadade i Sverige får otillräcklig hjälp eller ingen hjälp alls från landstingen med att skaffa hjälpmedel för att höra bättre. HRF vill att landstingen ska prioritera upp hörselvården och se till de hörselskadades helhetsbehov. En hörselskadad som inte får tillräcklig hjälp och fortsätter att arbeta riskerar att gå i för tidig pension, något som kostar staten mycket pengar, skriver Hörselskadades riksförbund, HRF. 

Enligt HRF är det okunskap och behov av besparingar som gjort att många landsting idag nöjer sig med att bara skriva ut en hörapparat till patienten. Hörselskadade behöver också extra utrustning för att till exempel filtrera bort brus och buller, något som hörapparaterna inte klarar.

I Västmanland finns omkring 32 000 hörselskadade.