Öppen fritidsverksamhet på färre ställen i Västerås

För att leva upp till Skolverkets önskningar förändrar Västerås stad sin öppna fritidsverksamhet inom Pro Aros. Från och med i höst ska verksamheten minskas till nio platser enligt ett beslut i Grundskolenämnden idag.

En nyhet är att fritidsverksamhet ska bedrivas i Centrum och på Pettersberg. Annars kommer nuvarande verksamhet på Rönnby, Önsta, Viksäng, Irsta, Vallby, Råby och Bäckby fortsätta som tidigare.

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn mellan 10 och 12 år. Det krävs ingen inskrivning och familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta.