Politiker frågade om kollektivtrafiken

Trots allt tal om förseningar i kollektivtrafiken verkar många vara nöjda med den. I alla fall enligt det lilla stickprov som vår reporter gjorde när politiker från Landstinget Västmanland under ett par timmar idag gick omkring på centralstationsområdet i Västerås och gjorde en enkät.

– Litar du på att bussarna kommer? frågade till exempel socialdemokraten Holger Andersson västeråsaren Alexander Jansson, som svarade:

– Ja, jag gör väl det. Ibland händer det att de är sena, men värre än så blir det inte, svarar Alexander Jansson.

– Bara ett av en tio svar är negativt, sade Holger Andersson efter någon timmes svar. Det handlar bland annat om busstiderna för den som har svarat. Annars påtalades ofta förseningar och information om förseningar, konstaterar Mats Olander från sjukvårdspartiet.

– Det är framför allt busstrafiken där det kan vara dåligt med att nå ut med information, när bussarna är försenade och inställda, sade Mats Olander.

– Tågen ropas ju ut på ett annat sätt. Då befinner man sig ju på ett ställe, medan bussar - då är det ju många hållplatser och så vidare va. Om man tar något positivt istället så får personalen - konduktörer och sådan personal - oerhört bra betyg, för de är väldigt duktiga på att handha ... ta kritik så att säga och göra positiva saker av , som att ge information om vart man vänder sig för att få ersättning och så vidare.

Mats Olander frågade bland andra västeråsaren Eivor Eriksson om hon hade några speciella åsikter om kvalitet och tillförlitlighet när det gäller lokal- och regionaltrafiken, och hon svarade:

– Ja, åttan som jag åker mest med tycker jag är bra. Jag tycker bara att den skulle gå litet längre på eftermiddagarna. Sedan går den ju inte på söndagarna ...