Oppositionen stoppade beslut om billigare tomträtter

Det blev inget beslut igår om en sänkning av tomträttspriset i Västerås. Efter en intensiv debatt i fullmäktige stoppade oppositionen sänkningen, iallafall tillfälligt, skriver vlt.

Majoriteten vill att priset sänks till 65 procent av taxeringsvärdet, men oppositionen vill behålla nuvarande 80 procent. Efter en omröstning återremitterades ärendet och beslut kan tas först i höst.