Cykelfarts-gator på försök i Västerås

Västerås stad ska på försök få ordna så kallade ”cykelfarts-gator”.

Vägverket vill på det sättet testa om det är möjligt att skapa en prioritering för cyklister gentemot annan fordonstrafik, med särskilda trafikregler.

Hastighetsgränsen på cykelfarts-gatorna ska vara 20 kilometer i timmen.

Totalt ska fyra kommuner i landet på försök få ordna cykelfarts-gator.

Förutom Västerås är det Linköping, Malmö och Örebro.