Mälarenergi ser över rutinerna efter gasutsläpp

Gasutsläppet i torsdags har gjort att man nu ska se över rutinerna. Mälarenergi har fått kritik för att informationen inte nått ut till viktiga personer tillräckligt snabbt.

Kent Nordin, säkerhetsutvecklare hos Mälarenergi, säger att de måste ha en mer definierad kommunikation och information och man är inte är säker på om den är tillräcklig så som det är nu.

Incidenten i torsdags är en upprepning av en händelse från år 2000. Erfarenheten och tillvägagångsättet från den gången har använts som mall på flera andra avloppsreningsverk runt om i Sverige. En sak som man också vill se över är vad som kan hända om olyckan är framme. Ett område på 300 meter från anläggningen var avspärrat och evakuerat och man ska se över om det är tillräckligt. Experter utifrån ska göra en beräkning på den värsta händelsen och vad som kan hända om det verkligen skulle smälla. Säkerhetsavståndet på 300 meter ska kanske ses över.