Socionomutbildning populär på MDH

Socionomprogrammet, med inriktning mot missbruk, hälsa och rehabilitering är den utbildning som totalt sett fått flest ansökningar vid Mälardalens högskola. Det är också den utbildning som visat sig vara mest populär bland kvinnor.

Flygingenjörsprogrammet är det som lockat flest manliga sökande. Uppgifterna kommer från Verket för högskoleservice, VHS. Det framgår också att antalet sökande till de eftergymnasiala utbildningsprogrammen nu minskat för andra året i rad. Inför höstterminen är det, sett till hela landet, vårdutbildningarna som fått flest ansökningar.