Kritik mot utskänkningstillstånd

Skinnskattebergs kommun får allvarlig kritik av Länsstyrelsen för att man gett en krögare på centralorten ett så kallat tillfälligt utskänkningstillstånd att användas vid 50 tillfällen. Länsstyrelsen anser att tillståndet är att berakta som ett stadigvarande tillstånd.

Krögaren som fick tillstånd att servera mat och alkohol på bowlinghallen har själv lagt ner satsningen. Det var förra våren som krögaren i restaurangen i stationshuset i Skinnskatteberg sökte tillfälligt tillstånd för att kunna servera alkohol till slutna sällskap som besökte den nyöppnade bowlinghallen. Men för att få tillstånd krävs ett kök för tillagning i hallens lokaler. Krögaren menade att hon istället skulle laga maten på krogen som ligger 300 meter från bowlinghallen.

Skinnskattebergs kommuns alkoholhandläggare, som tidigare själv fått avgöra liknande ärenden, avslog ansökan i ett yttrade till kommunstyrelsen, som numera avgör utskänkningsfrågor. Men kommunstyrelsen sade ja till krögaren att vid max 50 tillfällen få servera alkohol till slutna sällskap, ett tillstånd som länsstyrelsen nu klandrar.

Man konstaterar underförstått att kommunstyrelsen inte behärskar utskänkningsförordningen. Och nuvande ordföranden i kommunstyrelsen, Carina Sandor, håller med om att man inte inte borde besluta i frågor man inte behärskar.