Få lärare på musikhögskolor är kvinnor

Få tillsvidareanställda lärarare på musikhögskolorna i Sverige är kvinnor, konstaterar Högskoleverket i en rapport. Musikerutbildningar finns bland annat på Mälardalens högskola.

För några veckor sedan presenterade Högskoleverket en studie av de teoretiska konstutbildningarna i Sverige och nu presenterar de en studie om de praktiska och när det gäller de högskolor som utbildar musiker så konstaterar verket att de flesta av de tillsvidareanställda lärarna är män. Bara en fjärdedel är kvinnor.

Särskilt anmärkningsvärd är situationen vid kammarmusikutbildningen vid Mälardalens högskola som inte har någon fastanställd kvinnlig lärare alls och på Musikhögskolan i Piteå som bara har en. Samtidigt ser Högskoleverket att det finns ett underlag för att fastanställa fler kvinnor. Andelen korttidsanställda kvinnliga lärare är dubbelt så stor som fastanställda, konstaterar verket och uppmanar musikhögskolorna att anstränga sig mer.