Flest organdonatorer i Mellansverige

Boende i bland annat Västmanland är flitigast i landet på att donera organ. Och viljan att donera tycks öka.

Under förra året kunde 137 personer donera organ i Sverige och 40-talet av dem kommer från svealandsregionen. Det berättar Eva Björklund, transplantationskoordinator på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De organ som behövs mest är njurar.