Allt färre väljer att konfirmera sig

Så här i maj månad är det konfirmationstider. Men antalet konfirmander i Västerås stift blir färre för varje år. Det här är något som oroar inom svenska kyrkan. Stiftsadjunkt Hans Degréus i Västerås stift ger sin förklaring till att allt färre väljer att konfirmera sig:

-Delvis beror det ju på att vi blir färre medlemmar i kyrkan, men också för att vi förlorar, alltså traditionen med konfirmation är försvagad helt klart. Allt färre föräldrar vet vad det här är, allt färre ungdomar vet vad det är man väljer till för någonting.

På 1980-talet konfirmerade sig de allra flesta, ungefär åtta av tio av alla 15-åringar i Västerås stift. På mitten av 90-talet hade siffran sjunkit till hälften och sedan har det fortsatt nedåt och nu är det bara cirka en tredjedel som väljer att konfirmera sig.

I Västmanland är intresset för att konfirmera sig lägre än i riket som helhet. Det här är en tendens som Hans Degréus känner stor oro inför:

-Ur mitt perspektiv så tycker jag att det känns svårt. Jag tror att vi har ett viktigt innehåll som vi försöker på olika sätt förmedla till ungdomarna. Ett innehåll som handlar om de stora frågorna i livet och som jag tror att det är viktigt att få ta i någon gång i livet.

Henrik Alarik går i åttonde klass i Irstaskolan utanför Västerås och han har valt att inte konfirmera sig:

- Det är inte min grej att hålla på att prata om Gud och sånt. Det är mest gå i kyrkan, det är ingenting direkt som jag vill göra, säger han.