Hebyskola anmäld för mobbning

En skola i Heby kommun har anmälts till Skolverket.

Bakom anmälan står flera föräldrar, som menar att skolan brutit mot lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling.

I sin anmälan till Skolverket beskriver föräldrarna hur deras barn utsatts för mobbning - både fysiskt våld och kränkande behandling.

Mobbningen har också skett utanför skoltid, genom kränkande telefonsamtal.

Mobbningen har lett till att en elev bytt skola och att föräldern till en annan elev överväger att hålla sitt barn hemma från skolan, eftersom mobbningen fotfarande inte slutat.

Föräldrarna har flera gånger talat med både lärare på skolan och även rektorn, utan att de anser att de tagits på allvar.

En förälder beskriver att hennes son mobbats ända sedan första klass, men sedan hösten 2006 - då pojken började femman - har mobbningen gått från kränkande ord till ren misshandel, som förälderna uttrycker det i anmälan.

Föräldrarna anser att skolans insatser för att stoppa mobbningen varit otillräckliga och till och med rent kränkande.

Skolverket har nu begärt in ett yttrade från Heby kommun angående anmälan.