Mälardalens Högskola går inte samman med Örebro

Det blir av allt att döma ingen sammanslagning mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet.

Högskolans rektor Ingegerd Palmér säger att det inte är realistiskt, enligt de diskussioner som har förts under våren.

- Anledningen är att de båda skolorna har väldigt olika strategier, som är väl förankrade i respektive lärosäte och på orten.

Ingegerd Palmér menar att ett samgående i så fall skulle innebära en relativt stor beslutsmakt till respektive lärosäte. Ett förslag till eventuellt samgående presenteras för styrelserna den 18 juni.

- Att ha 37 statliga lärosäten är nog inte långsiktigt hållbart, och samarbete behöver generellt öka, menar rektorn som tillsammans med ledningen för Örebro universitet väntas presentera ett mer genomarbetat förslag till samgående för styrelserna den 18 juni.