Ny hamn hotar utbyggnad av sluss

Planerna på en ny storhamn söder om Stockholm, hotar verksamheterna i Köping och Västerås hamnar. Om hamnen i Stockholm byggs, så kommer det inte att finnas pengar kvar att bygga om slussen i Södertälje, menar den centerpartistiske riksdagsledamoten Jörgen Johansson från Arboga.

Jörgen Johansson har länge jobbat för att slussen i Södertälje ska byggas om. När de nya fraktfartygen blir allt större är det ett måste, enligt Jörgen Johansson. Men nu när Stockholms Stad har planer på en ny hamn i Storvik så kommer inte pengarna räcka, enligt Jörgen Johansson. Han menar att Stockholms Stad då kommer att ställa krav på staten att investera i vägar, järnvägar och annan infrastruktur till den nya hamnen.

-Det är i storleksordningen tre miljarder kronor och det kommer naturligtvis att dra undan möjligheterna för andra investeringar i infrastrukturen, säger Jörgen Johansson.