Felbehandling av barn i Västerås

En 10-årig pojke fick fel diagnos vid Västerås Centrallasarett och därmed också fel behandling under fem veckors tid. En liknande felbehandling inträffade även 2005.

Lasarettet bedömde att den 10-årige pojken drabbats av en infektion i skelettet i ena benet och han behandlades med antibiotika. När pojken inte blev bättre skickades röntgenbilderna till Karolinska universitetssjukhuset i Solna där konstaterades att pojken hade brutit benet. Felbedömningen anmäls nu till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Ett liknande fall inträffade på sjukhuset även för två år sedan. Då drabbades en 15 månader gammal pojke av samma slags feldiagnos och felbehandling.