Norberg i final i avfallstävling

Norberg är den kommun i Västmanland som sköter sig bäst när det gäller att samla in farligt avfall från hushållen. Åtminstone har Norberg - som en av tio kommuner i landet - kvalificerat sig till finalen i den tävling som SAKAB utlyst.

SAKAB är ett företag som jobbar just med att minska farligt avfall. I dagsläget räknar man med att mellan 5000 och 10 000 ton farligt hushållsavfall är på drift i Sverige. Men inte så mycket av det finns i Norberg alltså, och inte heller i Skinnskatteberg som vann den här tävlingen förra året.