Rektor värnar forskningen vid Mälardalens Högskola

Utbildning och forskning kan bli lidande på Mälardalens högskola, om man slås ihop med Örebro universitet, eftersom för mycket energi skulle läggas på sammanslagningen. Det menar högskolans rektor Ingegerd Palmér.

Som vi tidigare berättat så är det inte längre aktuellt med en regelrätt sammanslagning, men ett samarbete diskuteras fortfarande; och Ingegerd Palmér vill att de två skolorna nu ska enas om vad de ska bestämma var för sig, och vad de ska arbeta med gemensamt. Hon menar att Mälardalens Högskola är en viktig motor i utvecklingen i regionen.