Inget "coachingprojekt" i år

Länsarbetsnämnden får inte pengar för att dra igång ett nytt projekt för att snabbt hjälpa arbetssökande ut i arbetslivet. Det så kallade coachingprojektet skulle startat redan i år, men nu blir det inte så, vilket biträdande länsarbetsdirektör, Kauko Leppälä, beklagar.

Coachingprojektet innebär ett mer individinriktat arbetssätt, i stället för dagens hundra, hundrafemtio arbetssökande skulle en arbetsförmedlare ha hand om bara femton åt gången. Orsaken till förseningen är att regeringen inte är klar med sina förhandlingar i Bryssel om hur EU’s strukturfonder ska användas.