Sänkt skatt med 10 öre

Nästa år blir det något mer i plånboken för västeråsarna. Alliansen sänker kommunalskatten med tio öre per intjänad hundralapp, alltså 300 kronor per år om årsinkomsten är 300 000.

Ekonomin ser nämligen god ut för Västerås med rekordöverskott 2006 och Västeråsalliansen vill nästa år bland annat satsa på yrkesinriktad vuxenutbildning, äldreboenden och miljön.