Sågverk i länet investerar som aldrig förr

I Heby, Karbenning och Skinnskatteberg, har eller kommer det att satsas över 300 miljoner kronor. Nu senast är det Karl Hedin AB som moderniserar sågverken i Karbenning för 100 miljoner och den i Krylbo i södra Dalarna för 60 miljoner.

Det pågår en snabb teknikutveckling inom sågverksindustrin, ny teknik som gör arbetsmomenten färre och där målet är att få en efterfrågad produkt snabbare. I Karbenning har man under många år grovsågat virket för att sedan köra det till en annan anläggning, vanligtvis hyvleriet i Västanfors, för just hyvling.

Med den nu aktuella satsningen sker allt i Karbenning och till och med flisen, som är en restprodukt, bearbetas för olika ändamål på på plats. För att klara de kommande allt högre råvarupriserna måste anläggningarna vara rationella.

Några nya arbetsttillfällen innebär inte satsningarna och sågverkets ägare, Karl Hedin, försäkrar att det krävs satsningar för att inte hamna på efterkälken. Har man en gång gjort det, då kommer man aldrig ifatt igen, säger han.