Uppvaktning om Dalabanan

Trots att Dalabanan, det vill säga järnvägen genom norra Västmanland, är i mycket dåligt skick och det är problem med förseningar, så skjuter Banverket en första upprustning på 245 miljoner kronor på framtiden.

Nu ska Dalabanans intressenter, som består av kommunerna och länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Uppland, uppvakta staten och Banverket för att försöka få snabba förbättringar till stånd.

Problemet är att varken Banverket eller SJ vill satsa på sträcken mellan Uppsala och Falun så länge den andra parten inte gör det.

- Det är något av ett moment 22. Nu arbetar vi i Intresseföreningen för att försöka lösa de ekonomiska problemen för en första satsning på 245 miljoner redan nästa år. Vi kan inte acceptera att åtgärderna skjuts på framtiden, säger Salas kommunalråd Carola Gunnarsson.

I morgon ska Dalabanans intressenter uppvakta Näringsdepartimentet och där bl a diskutera om de verkligt stora järnvägsprojekten, som exempelvis Citytunneln i Stockholm, borde finansieras på annat sätt än via banverkets långtidsbudget.