Skadestånd för avlivade får

En kvinna i Vittinge i Heby kommun får över 180 000 kronor i ersättning av Jordbruksverket, sedan hon enligt den så kallade Epizootilagen tvingats att avliva alla sina får.

Ingripanden enligt denna lag sker vid misstanke om, eller upptäckt av, en smittsam djursjukdom.