Folktandvården ska drivas i bolagsform

Folktandvården i Västmanland kan komma att bolagiseras. Igår fattade landstingsstyrelsen beslut om att ge landstingsdirektören Jan Brithon i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda ett landstingsägt aktiebolag.

Initiativet till bolagerisering kommer från personalen inom folktanvården, säger Ingvar Nordén, kristdemokratiskt landstingsråd med ansvar för folktanvården:

-Det som är, är att man vill åstadkomma en situation då man blir så lika marknaden i övrigt. Idag har vi ju flera privata tandläkare, som ni vet, och vi har privata bolag som agerar på marknaden och från folktandvårdens sida finns det alltså ett önskemål att man ska göra om driftsformen så att man kan konkurrera på lika villkor, säger Ingvar Nordén, till P4 Västmanland.

Redan för fem-sex år sedan fördes fram önskemål om att bolagisera verksamheten och efter det har två landsting, Gävleborg och Stockholm, bolagiserat folktanvården, säger Ingvar Norden.

Men vad är då fördelen med att driva folktanvården som ett landstingsägt bolag?

-Går man med vinst det ena året då kan man ta med sig den vinsten in i nästa år och får man förlust får man ta med sig den och så. Men framförallt så innebär det här, menar man då, att det kommer att insipirera personalen ytterligare att jobba hårt och att man kan arbeta upp då ett eget kapital som man sedan kan använda för olika investeringar i den nya organisationen, säger

Ingvar Nordén, kristdemokratiskt landstingsråd med ansvar för folktandvården.

Enligt honom är bolagisering av folktandvården en ganska komplicerad procedur och därför lär det dröja till 2009 innan det blir av.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet igår.