Dåliga betyg i Norberg

Norbergsgrundskoleelver ligger mycket lågt i slutbetygen visar Skolverkets riksstatistik, som vi tidigare redovisat. Men redan när sommarlovet stundar jobbar man hårt i kommunen för att skapa bättre förutsättnigar för alla inblandade för nå bättre resultat redan nästa läsår. Men komunalrådet Kennet Östberg är bekymrad över föräldrarnas ringa intresse.

Norbergs kommun gör betydande satsningar på skolan i förhållande till många andra kommuner men når ändå inte acceptabelt resultat, kosnaterar han. Och han pekar på problemen att få föräldrarna mer engagerade. När ett par hundra föräldrar fick en inbjudan för att prata om problemen och hur man skall lösa dom, ja då kom ett 20-tal, säger han. Han jämför med föreningslivet där föräldrarna alltid ställer upp mangrant. Men här, trots att skolan är så viktig, är det mycket svårare.