Bra turistsiffror i Sala

Turismen fortsätter att ge Sala kommun betydande skatteintäkter. I fjol tog kommunen in sex miljoner i skatter från dom företag som svarar för besöksnäringen.

Totalt spenderade besökarna 152 miljoner kronor och på dom senaste sex åren har omsättningen nästan ökat med 50 procent. Sala silvergruva fortsätter att locka turister. I fjol hade man 60 000 besäkare varav 25 000 också gjorde nedstigningar i gruvan.