Campingen i Morgongåva kan få nytt liv

Nu skall Heby kommun ännu en gång se över vad den forna campingplatsen vid Ramsjön kan användas till. Detta sedan Morgongåva byalag begärt att få ta över den för att skapa en mötesplats för bygden.

Den fd campingen ligger vackert vid Ramsjön och är vackert inramad av ståtliga björkar. Byalaget påpekar att toalettbyggnaden med vatten och el fortfarande står kvar och skulle kunna användas om campingen omvandlades till tätortens mötesplats. Man så också gärna att de fyra övernattningsstugor som flyttades till sporthallen i Heby när campingen stängde flyttades tillbaks till Morgongåva. Att behovet av en mötesplats är stor understryks i brevet till kommunen. Här finns varken Folkets hus eller någon folkpark eller hembygdsgård.