Allt fler psykiskt sjuka ringer jourhavande präst

Var tredje person som ringer till jourhavande präst lider av psykiska problem. Mikael Lundin, stiftsadjunkt och jourledare för prästerna i Västerås stift, ser hur många psykiskt sjuka far illa.

-Många upplever att ingen lyssnar på dem, att de blivit utsparkade från de möjligheter och den hjälp de skulle kunna få, säger Mikael Lundin till P4 Västmanland.

Från nio på kvällen fram till klockan sex på morgonen kan människor som behöver prata med någon ringa till jourhavande präst via SOS Alarm. Vid starten på 60-talet handlade det mest om att förebygga självmord, men sedan dess har även ensamma människor och personer med relationsproblem börjat ringa.

När psykiatrireformen trädde i kraft under 90-talet, då mentalsjukhusen stängde och de psykiskt sjuka skulle integreras i samhället, började även den gruppen höra av sig till jourhavande präst. Och de blir allt fler. Mellan september och december förra året svarade de jourhavande prästerna från Västerås stift på 817 samtal, drygt 250 av dem kom från människor med psykiska funktionshinder.

Michael Lundin hoppas att regeringen sätter sig in i den psykiatriutredning som Anders Milton presenterade tidigare i år, som visade på allvarliga brister i dagens psykvård.

-För det handlar ju om att stärka de människor som bor ute i samhället, att se till att de har bostad och att de har meningsfull sysselsättning. Att de kan gå någonstans där de kan få kontakt med andra, säger Mikael Lundin.