Profilering allt viktigare för lokala turistmål

Västmanland går inte marknadsföra som ett enhetligt turistmål. Det säger idag Lars Paulsson som har undersökt turismens effekter för 250 av landet kommuner. Lars Paulsson säger dock att framtiden ligger hos de enskilda turistföretagarna i länet.

- Det är de enskilda turistföretagarna som måste profilera sig och försöka sälja sina idéer. För drygt ett år sen lade Westmannaturism ner sin verksamhet med drygt 10 anställda. Nu ligger turistsamordnandet på Västmanlands kommuner och landsting och där hos Henrik Wester och han tror också på de enskilda turistaktörerna. Henrik menar att han främst av allt ska vara den person som ställer de nödvändiga frågorna.