Länssamarbete ska minska drickandet på högskolan

Allt fler unga människor i Sverige dricker allt mer, det visar uppgifter från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Nu planerar nykterhetsorganisationen IOGT-NTO i Sörmland ett samarbete med IOGT-NTO i Västmanland för att sprida information om riskerna med alkohol till studenter på Mälardalens Högskola.

Maj-Lis Lööw på IOGT-NTO i Sörmland hoppas att ett förebyggande arbete på länets högskola skulle kunna medvetandegöra beroenderiskerna med alkohol, som hon tror att många studenter inte riktigt känner till. Just på högskolan menar hon att det är mycket alkohol inblandat.