Mer pengar till vårdgarantin

Landstinget Västmanland satsar nu ytterligare drygt 10 miljoner kronor på att finansiera vårdgarantin.
I februari talades det om att begränsa möjligheten till vård utanför länet, och 20 miljoner kronor sköts till för att västmanlänningar skulle kunna erbjudas vård inom länets gränser och inom tre månader, som ju garantin säger.

Pengarna ska bekosta vård som västmanlänningar redan fått utanför länet och även finansiera extra mottagningsbesök på ortopedkliniken, som är den klinik som främst har väntetider.

Men tjugo miljoner räckte inte, i fredags tog landstingsstyrelsen beslut om att skjuta till ytterligare tio miljoner kronor för att klara vårdgarantin. Pengarna ska bland annat användas för att korta köerna ortopedkliniken, säger Birgitta Andersson, som är centerpartistiskt landstingsråd.