Landstingsråd: Inte omöjligt att införa nytt läkarsystem vid årskiftet

Det krävs mycket jobb men det är fullt möjligt att införa det nya familjeläkarsystemet som planerat redan vid årskiftet.

Så svarar Torsten Källberg, folkpartistiskt landstingsråd på kritiken från socialdemokraterna och vänsterpartiet, som menar att majoriteten hastar fram ett nytt familjeläkarprogram. Men det anser inte Torsten Källberg:

-Om man redan från början säger att ” det här går aldrig” då kommer man inte att lyckas men jag tycker nog faktiskt att vi har stora möjligheter att kunna genomföra det här vid årskiftet. Vi ska nu till sommaren här i grunden tal om att ungefär så här blir det men annar så kan vi alltså kontinuerligt, ända tills dess vi ska tekcna överenskommelser, fortsätta att arbeta med programmet. så jag tycker inte alls att det är någon särskild tight tidsplans, säger Torsten Källberg, till P4 Västmanland.

Landstingsstyrelsen fattade i fredags beslut om att bilda en parlamentarisk grupp med uppgift att utfomra ett nytt familjeläkaraprogram för Västmanland. Både majoriteten och oppositionen ingår i gruppen som träffas för första gången idag.

Men samarbetet hostas av tidschemat för införande av ett nytt system. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet säger att de inte vill samarbeta om man inte skjuter på införandet av det nya familjeläkraprogrammet minst ett halvt år.

Ett av deras argument är att innan det nya systemet införs ska hemsjukvården flyttas över från landstinget till kommunerna, vilket är en komplicerad process.

Men Torsten Källberg ser inte det som skäl nog för att flytta på införandet:

-Man kan ju säga att det är en komplikation men om man vet nu redan att hemsjukvården, den kommer vi att ha kvar i landstingsregi eller finasierad av landstinget, även 2008, och vi växlar inte förrän vid nästa årskifte, så att säga. då kan man anpassa allting till det. Så det är en komplikation men det kan inte vara av den arten att vi måste skjuta på alltihopa, säger Torsten Källberg.